اطلاعات ارسال، پرداخت و بازگرداندن

در صورتیکه ارزش سبد شما بیش از 200 هزار تومن باشد هزینه ارسال محصول رایگان می باشد
شما نهایتا تا 48 ساعت فرصت دارید تا از طریق تماس با پشتیبانی وب سایت کالای خود را عودت دهید

اگر سوالات بیشتری دارید